SCN ฉีดวัคซีนโควิด-19 พนักงานครบ 100% สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ดึงความเชื่อมั่นคู่ค้า

SCN ฉีดวัคซีนโควิด-19 พนักงานครบ 100% สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความมั่นใจในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างปลอดภัยแก่คู่ค้า


บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ใส่ใจห่วงใยสุขภาพของพนักงาน ลุยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้พนักงานครบ 100% พร้อมเดินหน้าจัดสรรวัคซีนเข็ม 2 ให้พนักงานครบภายในตุลาคมนี้ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และขนส่งแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด จึงได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพนักงาน SCN รวมถึงพนักงานบริษัทในเครือทุกคน ภายใต้โครงการ “SCN is Vaccinated: เราฉีดแล้วนะ”

โดยประสานงานกับหน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัดและสำนักงานประกันสังคม ในการเร่งจัดสรรวัคซีนให้กับพนักงานจนครบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสังคม อีกทั้งสร้างความมั่นใจในการขับเคลื่อนธุรกิจให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ พนักงานทั้งหมดได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถจัดสรรวัคซีนให้กับพนักงานครบ 2 เข็ม ได้ 100% ภายในเดือนตุลาคมนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มแผนการรับมือกับโรคระบาดที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดนโยบายให้พนักงานทำงานจากบ้าน (Work From Home) และจัดให้มีการตรวจ ATK กับพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตลอดทุกสัปดาห์ เพื่อให้พนักงานปลอดภัย ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ภาครัฐ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนไข้อย่างหนักมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

SCN ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราไม่เคยนิ่งนอนใจ เร่งจัดหาวัคซีนจากหลายช่องทางมาให้กับพนักงาน SCN รวมถึงบริษัทในเครืออย่างเร็วที่สุด และจัดตั้งมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและสร้างพลังใจให้ชาว SCN ทุกคนสามารถก้าวผ่านช่วงวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” ดร.ฤทธี กล่าว

Back to top button