APM เยี่ยมชมธุรกิจ บจก.เซรามิคขอนแก่น

APM พร้อมด้วยทีมงาน เข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด ที่จังหวัดขอนแก่น


ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ และนายสุริยา ธรรมธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมและเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด โดยมีนายธวัชชัย เฮงประเสริฐ กรรมการ และผู้บริหาร บริษัท ขอนแก่นเซรามิค จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ จังหวัดขอนแก่น

Back to top button