EA คว้ารางวัล “Asian Service Award 2021” ยืนหนึ่งเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า

EA บริษัทหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัล Asian Service Award 2021 จากผลงานเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า MINE SMART FERRY


นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า เปิดเผยว่า EA รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เรือโดยสารไฟฟ้า MINE SMART FERRY ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ (Commercial EV) ซึ่งออกแบบและผลิตโดยฝีมือคนไทย 100% ที่ EA มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อลดมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ และทางเสียง พร้อมยกระดับการเดินทางทางน้ำของประชาชนในแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ  Asian Service Award (ASA) 2021 และจะเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการให้บริการในภูมิภาคเอเชีย

โดยในปีนี้ EA เป็นบริษัทหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากโครงการประกวดนี้ โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าต้องเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลบริการหรือรางวัลคุณภาพภายในประเทศมาก่อน พร้อมกับมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ความเป็นผู้นำและวัฒนธรรม ซึ่งเน้นวิธีการที่ผู้บริหารระดับสูงสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการบริการ เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอในการให้บริการ, ด้านนวัตกรรมในการสร้างสรรค์การให้บริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น และด้านการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

Back to top button