TQR รับรางวัล “นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น” ประจำปี 2563

TQR คว้ารางวัล “นายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น” ประจำปี 2563 นับเป็นครั้งที่ 4 สะท้อนการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานในพิธีงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2564 (Prime Minister’s Insurance Awards 2021) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event โดยได้มอบรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 ให้กับนางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล และ TQR ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 4 สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรและร่วมสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลที่ดี และงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

Back to top button