MTI รับรางวัลเกียรติคุณอันดับ 3 “ประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่น” ปี 2563

MTI รับรางวัลเกียรติคุณอันดับ 3 “ประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่น” จากผลงานในปี 63 ในงาน Prime Minister’s Insurance Awards 2021 พร้อมมุ่งมั่นในการยกระดับการทำงานเพื่อให้บริการลูกค้าและประชาชนอย่างดีที่สุด


นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI  ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3” จากผลงานในปี 2563 จากพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบ และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี โดยงานนี้ได้จัดในรูปแบบไฮบริด ออนไลน์ โดยมี นายวาสิต ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัล

สำหรับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) การได้รับรางวัลจากงานประกันภัยดีเด่นครบวงจร เป็นครั้งที่ 7 นี้  ถือเป็นความภาคภูมิใจในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการยกระดับการทำงานเพื่อให้บริการลูกค้าและประชาชนอย่างดีที่สุด ทั้งการเพิ่มช่องทาง และพัฒนามาตรฐานการให้บริการทั้งช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์อย่างหลากหลายตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนากระบวนการขาย และยกระดับคุณภาพ สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ อย่างมีมาตรฐานที่สำคัญ พร้อมยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชน ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน

Back to top button