TWPC คว้ารางวัลเวที ACES Awards 2021 สะท้อนความรับผิดชอบสังคม-สิ่งแวดล้อม

TWPC คว้ารางวัล ทรงเกียรติแห่งเอเชีย “ความรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม” ACES Awards 2021


บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC  ตอกย้ำเจตนารมณ์ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” คว้ารางวัล The Green Initiative Award Category ในงาน Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2021:   ACES Awards 2021ซึ่งจัดขึ้นโดย MORS Group เพื่อยกย่องผู้นำด้านความสำเร็จที่โดดเด่นในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยความคิดริเริ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือปรับปรุงคุณภาพอากาศนอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานโดยผู้ได้รับรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการยอมรับโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

Back to top button