WFX ปลื้ม! นลท.ตอบรับโรดโชว์คึกคัก ลุยเทรด SET ธ.ค.นี้

WFX ปลื้ม! กระแสตอบรับโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์นักลงทุนตอบรับคึกคัก เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 142  ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET  เดือน ธ.ค. 64  


นายชวลิต ติยาเดชาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายณัฐ วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการและนางสาวสุปรียา สินธุพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ WFX และนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ฝ่ายวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ถ่ายภาพรวมกันในงานโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน โดย WFX จะทำการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 142 ล้านหุ้น และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างคึกคัก และร่วมส่งคำถามเป็นจำนวนมาก งานดังกล่าว

Back to top button