CIVIL ลุยโรดโชว์ออนไลน์ 18 ม.ค.นี้

“ซีวิลเอนจีเนียริง” หรือ CIVIL จัดกิจกรรมโรดโชว์ให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 18 ม.ค.นี้


นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายโกวิท เนื่องสุข ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) พร้อมด้วย นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ผู้บริหารจาก บล.บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL เตรียมร่วมนำเสนอข้อมูลทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์สร้างการเติบโตด้วยการใช้เทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพบริหารโครงการ รับโอกาสการลงทุนเมกะโปรเจคด้านคมนาคมของภาครัฐ ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook Page: Wealthy Thai และ MTmultimedia

สำหรับ CIVIL ผู้นำด้านวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างครบวงจรชั้นนำของไทย สร้างผลงานบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไว้มากมายกว่า 1,000 โครงการ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง

Back to top button