QTC จับมือ “SUNGROW” เป็นตัวแทนจำหน่าย “โซลาร์ อินเวอร์เตอร์”

QTC ร่วมมือ “SUNGROW” เป็นตัวแทนจำหน่ายโซลาร์ อินเวอร์เตอร์ พร้อมรุกตลาดเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์


นายพูลพิพัฒน์ ตันธน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ และนายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC พร้อมด้วย นายภูษิต เรืองวิวัฒนโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ซันโกรว์ พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด หรือ SUNGROW ผู้ผลิตระบบพลังงานหมุนเวียนชั้นนำระดับโลกร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์โซลาร์ อินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter) สำหรับใช้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบจัดการพลังงานอย่างอัจฉริยะ ช่วยให้เพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ามากขึ้น และเป็นการต่อยอดธุรกิจของ QTC ในการรุกตลาด Solar Roof, Solar Farm และ Floating Solar เพิ่มขึ้น

Back to top button