BBGI ผู้ถือหุ้นเดิม “BCP-KSL” จองซื้อ “ไอพีโอ” เกลี้ยง ลุยเปิดขายรายย่อย 9-11 มี.ค.นี้

BBGI สุดฮอต! หลังผู้ถือหุ้นเดิม “BCP-KSL” เข้ามาใช้สิทธิจำนวนมาก ทำให้กระแสจอง IPO คึกคัก ลุยเปิดให้นักลงทุนจองซื้อตั้งแต่ 9-11 มี.ค.65


บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า เป็นหุ้นออกใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก หลังเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP และ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Pre-emptive) จองซื้อหุ้น IPO เมื่อวันที่ 3-4 และ 7-8 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา ในราคา 10.50 บาท พบว่ามีผู้ถือหุ้นเดิมเข้ามาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก และเปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค. 2565

โดย BBGI เสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 433.20 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยจะจัดสรรหุ้นออกใหม่จำนวนไม่เกิน 108.30 ล้านหุ้นเพื่อเสนอขายแก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ BCP และ KSL ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive) จำนวนไม่เกิน 64.98 ล้านหุ้น และ 43.32 ล้านหุ้น ตามลำดับ พร้อมจัดสรรหุ้นออกใหม่จำนวนไม่เกิน 324.90 ล้านหุ้น และหุ้นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของ BCP และ KSL เพื่อขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

ทั้งนี้เสนอขายผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) ใบจองซื้อ (Hard Copy) (2) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และ (3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา วิธีการ และเงื่อนไขการจองซื้อที่ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่ละรายกำหนด จึงเป็นจังหวะที่ดีของนักลงทุนที่จะได้ร่วมบนเส้นทางเติบโตของ BBGI ผู้นำอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยกำลังทรานฟอร์มธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง (HVP) ที่ส่งเสริมสุขภาพ เป็นเทรนด์ใหม่เข้ามาเปลี่ยนของโลกอนาคต

Back to top button