BBGI ดีเดย์เข้าจดทะเบียน-ซื้อขายวันแรก

BBGI ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ราคา IPO ที่ 15,183 ล้านบาท ในวันที่ 17 มีนาคม 2565


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า บริษัทร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ BBGI หนึ่งในผู้นำและผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ของประเทศไทย ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 15,183 ล้านบาท ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BBGI”

Back to top button