TTB เปิด ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี ย้ำแนวคิด “เด็กธรรมดา คือสิ่งสวยงาม”

TTB เปิด ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี ขยายพื้นที่แห่ง โอกาส ให้แก่เด็ก ๆ ได้มีแหล่งเรียนรู้ทักษะทางศิลปะและทักษะชีวิต ย้ำแนวคิด “เด็กธรรมดา คือสิ่งสวยงาม


ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB เดินหน้าสานต่อโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน จากมูลนิธิทีทีบี ได้เปิดศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี ขยายพื้นที่แห่ง “โอกาส” ให้แก่เด็กๆ ได้มีแหล่งเรียนรู้ทักษะทางศิลปะและทักษะชีวิตแห่งใหม่ พร้อมจุดประกายให้ค้นพบถึงศักยภาพของตนเอง สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตนเอง รวมทั้งสังคม และผู้คนรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตอกย้ำแนวคิด “เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม” ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทุบรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Back to top button