EKH จับมือ 4 บริษัทเอกชน หนุนภูมิคุ้มกัน “โควิด” เด็กวัย 6-12 ปี

EKH จับมือ 4 บริษัทเอกชน หนุนสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเด็กอายุ 6-12 ปี สำหรับโรงเรียนของภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาคร  


บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH โดยนายแพทย์กวีชัย เลิศอัศว ร่วมกับบริษัทเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมบริจาคและฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเด็กอายุ 6-12 ปี สำหรับโรงเรียนของภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาคร

โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และมีผู้สนใจร่วมโครงการเกือบ 200 คน ซึ่งกำหนดรับวัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 และเข็มที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารกุมารเวช งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

Back to top button