SABINA จัดแคมเปญ “New Life BRA CYCLE” บริจาคชุดชั้นใน 2,358 ตัว

SABINA บริจาคชุดชั้นในใหม่ 2,358 ตัว ภายใต้แคมเปญ “New Life BRA CYCLE โละแล้วไปไหน” ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จ.นนทบุรี


นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA มอบชุดชั้นใน จำนวน 2,358 ตัว จากแคมเปญ New Life BRA CYCLE โละแล้วไปไหน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งทุกการโละ 1 ครั้ง ซาบีน่าจะร่วมบริจาคบราใหม่ 1 ตัวให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี โดยในครั้งนี้ นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

สำหรับแคมเปญ New Life BRA CYCLE โละแล้วไปไหน เป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ.ซาบีน่า, บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด เพื่อรณรงค์ให้นำชุดชั้นในเก่า ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ใช้แล้ว สามารถนำมาส่งมอบได้ที่ซาบีน่า ช็อป และเคาน์เตอร์ ซาบีน่า รวมทั้งร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซลช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี โดยชุดชั้นในทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการจัดการทำลายชุดชั้นในเก่าอย่างถูกวิธี และเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ทดแทนพลังงานแบบเดิม

Back to top button