“ข่าวหุ้นธุรกิจ” จับมือ SCB เนรมิต “สัมมนาเสมือนจริง” งาน Battle Strategy 24 มิ.ย.นี้

"ข่าวหุ้นธุรกิจ" จับมือ “SCB” สัมมนาเสมือนจริงงาน Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤติ พิชิตสงคราม EPISODE IV: STARTUP SME TO MEGATREND ทางเลือกการระดมทุนและการลงทุนรูปแบบใหม่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 17.10 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คาดการณ์ว่าสถานการณ์ ของ SME ในปี 2565 หากควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้จะสามารถเติบโตระหว่าง 3.2 – 5.4% หรือมีมูลค่าประมาณ 5.669 – 5.789 ล้านล้านบาท โดยมีปัจจัยบวกมาจากการฟื้นตัวของเศรฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจที่น่าจับตามองในปี 2565 ได้แก่ ธุรกิจอาหารแปรรูป ธุรกิจให้ความบันเทิง (สันทนาการ) ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจเครื่องสำอาง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจโมเดิร์นเทรด ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจแปรรูปยางพารา โดย ณ เดือน มีนาคม 2565 มีจำนวน ธุรกิจจัดตั้งใหม่ 7,164 ราย

สำหรับภาพรวมการระดมทุนของ STARTUP ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวนการระดมทุนที่มีนัยยะสำคัญ 58 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าที่เปิดเผยรวมกันถึง 318.514 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันมีจำนวน STARTUP ในประเทศไทยจำนวน 441 ราย

ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกิจการ SME/STARTUP โดยผู้ลงทุนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับสูง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 โดยเปิดช่องทางให้สามารถเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนทั่วไป (IPO) และสามารถนำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองแห่งใหม่ที่เรียกว่า ตลาดหลักทรัพย์ LiVE Exchange (Trading Platform)

นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เปิดเผยว่า ในฐานะสื่อมวลชนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุนแบบวิเคราะห์เจาะลึก รวมไปถึงข้อมูลจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยว่า SME และ STARTUP ถือเป็นภาคธุรกิจสำคัญ มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งบริษัท SME มีทั้งบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เป็นก้าวแรกของบริษัทมหาชน แต่ก็มีอีกหลายบริษัทที่ต้องล้มเลิกกิจการไป เพราะไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขณะที่ธุรกิจ STARTUP ที่มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากกว่า แต่ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรค ในการสร้างสรรค์ผลงาน จนถึงการวางแผนกลยุทธ์ การวางเเผนด้านการตลาด

ทั้งนี้การระดมทุน และการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ ผู้ประกอบการ SME และ STARTUP มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ถึงแนวทางการต่อยอดธุรกิจ ขณะที่ผู้ที่ลงทุนต้องมองแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ จึงร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และพันธมิตร จัดงาน “Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤติ พิชิตสงคราม EPISODE IV : STARTUP SME TO MEGATREND” สัมมนาออนไลน์ในรูปแบบ Virtual LIVE โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล และความรู้แก่นักลงทุน ผู้ประกอบการ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขนาดย่อมให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการผลักดันธุรกิจ SME และ STARTUP ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่าย และสามารถเข้าสู่การแข่งขันได้ในระดับโลก

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชี่ยวชาญด้านการระดมทุน และการลงทุน และผู้ประกอบการบริษัทมหาชน บริษัท STARTUP และบริษัท SME นำโดย คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB, คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ร่วมด้วย คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, คุณราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการ ORion บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR, คุณสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA, คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY

นอกจากนี้ยังมี คุณพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK, คุณทชา ปัญญาเนรมิตดี Co-Founder & CEO Alpha Finance Lab, คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ Co-Founder & CEO FreshKet, คุณอมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP, คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป และ ดร. ธีรญา กฤษฎาพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัด

เชื่อว่างานสัมมนาครั้งนี้ จะสามารถให้ข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้รับแนวคิดที่เป็นแรงบันดาลใจ นำไปปรับใช้กับธุรกิจและการลงทุน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 17.10 น. สามารถรับชมผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง

– Website : www.battlestrategy.live

– Facebook : https://www.facebook.com/BattleStrategyEvent

– Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCHQ6HXj4mwngt84ekjIbRWA

Back to top button