ฤกษ์ดี! CHG เปิดศูนย์ “หัวใจและหลอดเลือด” ครบวงจร

CHG เดินหน้าเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือดครบวงจร รพ.ระยอง by CHG โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2565


นายแพทย์เกียรติศักดิ์ จิรโสตติกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง, นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1,5 และจุฬารัตน์ชลเวช, นางวันดี พิศนุวรรณเวช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และคณะผู้บริหาร บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG ร่วมเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือดครบวงจร โรงพยาบาลระยอง by CHG โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับ “ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด” โรงพยาบาลระยอง by CHG ให้บริการรักษาเฉพาะทางด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจวินิจฉัย รักษา ติดตามดูแล ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลังการผ่าตัด ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยี อันทันสมัยให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง มีจำนวนเตียงผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ 6 เตียง (ห้องความดันลบ Negative Pressure 1 ห้อง) เตียงธรรมดา 12 เตียง เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 มีผู้ป่วยได้รับการสวนหัวใจแล้วจำนวน 232 ราย และผ่าตัดหัวใจ 15 ราย ทำให้อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันลดลงจากร้อยละ 19.8 ในปี 2564 เหลือร้อย 8.62 ในปัจจุบัน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

Back to top button