“มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบเงิน 1 ลบ. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

“มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สนับสนุนใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง


นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง เปิดเผยว่า เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ,ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ , นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ นางศิริพรรณ พิษาภาพ ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมพิเศษ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย นางปุณฑริกา ใบเงิน และ ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล คณะกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง เข้าร่วมพิธีรับมอบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 14 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Back to top button