TASCO เปิดบ้านต้อนรับ “นักวิเคราะห์” เน้นย้ำดำเนินธุรกิจยั่งยืน

TASCO ต้อนรับนักวิเคราะห์ร่วมฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล


นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO และ นางกัญญา เรืองประทีปแสง รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงินพร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำต่างๆ ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังให้ข้อมูลในหัวข้อการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ TASCO ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน (SET THSI Index) ได้รับการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ในระดับ 5 ดาว และได้รับการรับรองภายใต้โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)  ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารทิปโก้ รวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

Back to top button