BCP ผนึก “เคหะสุขประชา” เดินหน้า “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” 100,000 หลัง

BCP ผนึก “เคหะสุขประชา” เดินหน้าพัฒนาโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” จำนวน 100,000 หลังทั่วประเทศ สำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง


นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP (คนที่ 4 จากซ้าย) และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือกับกลุ่มผู้ถือหุ้น เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” 100,000 หลังทั่วประเทศ สำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง โดยมี นางเสาวภาพ สุเมฆศรี, นายภูวดล สุนทรวิภาต, นางกลอยตา ณ ถลาง, นายไกรเอก ประจันทร์ศรี, นายอริย์ธัช ชาลเศรษฐ์, และนายสุชิน รัตนศิริวิไล ร่วมหารือด้วย

Back to top button