“ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์” จับมือ “ธนาคารรัฐ” หนุนสินเชื่อเกษตรกร “เลี้ยงไก่” ระบบคอนแทรคฟาร์ม

“ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์” จับมือ "ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งชาติฟิลิปปินส์" สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนแก่เกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อในระบบคอนแทรคฟาร์ม


นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ฟิลิปปินส์ คอร์ปอร์เรชั่น หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ (CPF Philippines) ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และ นายศุภกิตติ บุญเวช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านบัญชีการเงิน เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมด้วยนางคาโรลีน ไอ ออยฟินโด รองประธานอาวุโส ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Development Bank of the Philippines : DBP) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement : MoA) ในโครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนแก่เกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อในระบบคอนแทรคฟาร์ม โดยมีผู้บริหารของ CPF ฟิลิปปินส์ และธนาคารฯ ร่วมด้วย ณ สำนักงานของ CPF ฟิลิปปินส์ ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

นางคาโรลีน กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งชาติฟิลิปปินส์ เป็นธนาคารภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อ ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลง (MoA) ระหว่างธนาคารและ CPF Philippines ครั้งนี้ มีส่วนช่วยให้ธนาคารสามารถลดกระบวนการในการพิจารณาสินเชื่อของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในระบบคอนแทรคฟาร์มของ CPF ฟิลิปปินส์ได้รวดเร็วขึ้น เป็นโครงการที่ดีช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ของฟิลิปปินส์เติบโตอย่างมั่นคง เป็นอีกแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างรากฐานของความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

นายอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ภายใต้บันทึกข้อตกลง CPF ฟิลิปปินส์จะช่วยรับรองเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อในระบบคอนแทรคฟาร์มกับบริษัทฯ ว่าเป็นเกษตรกรที่มีศักยภาพ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เกษตรกรได้มีเงินทุนมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงฟาร์ม ตลอดจนเป็นค่าดำเนินการในการยกระดับระบบการจัดการ และระบบป้องกันโรคต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ช่วยให้เกษตรกรผลิตอาหารได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการบริโภคอาหารคุณภาพสูงของชาวฟิลิปปินส์ได้อย่างเพียงพอ

โดยโครงการความร่วมมือเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ สอดคล้องตามค่านิยม “3 ประโยชน์” ซึ่งเป็นปรัชญาสำคัญที่บริษัทยึดมั่นและนำไปปรับใช้กับทุกพื้นที่ที่ CPF เข้าไปดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศเป็นลำดับแรก ตามมาด้วยประโยชน์ของประชาชนในประเทศ และสุดท้ายคือองค์กร เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ร่วมดูแลและช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

Back to top button