TSR เปิดโมเดลครึ่งปีหลัง มุ่งสู่การเดินทางนวัตกรรมใหม่

TSR แถลงข่าว “TSR Reinvention เผยโฉมธุรกิจครึ่งปีหลัง 2565 มุ่งหน้าสู่การเดินทางของนวัตกรรมใหม่” เตรียมระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้และวอแรนต์ TSR-W2 รองรับแผนขยายการลงทุนธุรกิจใหม่


นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานกรรมการบริหาร และนายสยาม อุฬารวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR ถ่ายภาพร่วมกับ นายวรานนท์ คงปฏิมากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ และนายธันว์ เหรียญสุวรรณ ผู้บริหารระดับสูงสายงาน สมาร์ท โปรเจ็ค บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ในงานแถลงข่าว “TSR Reinvention เผยโฉมธุรกิจครึ่งปีหลัง 2565 มุ่งหน้าสู่การเดินทางของนวัตกรรมใหม่จาก TSR” ประกาศเตรียมระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้และวอแรนต์ TSR-W2 รองรับแผนขยายการลงทุนธุรกิจใหม่ เข้าซื้อหุ้น บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (PTECH) เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและโปรดักส์ใหม่ ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในการขยายช่องทางการตลาด

รวมถึงธุรกิจ Vending และการขายน้ำดื่มอัลคาไลน์ผ่านตู้ Vending Plus แย้มอยู่ระหว่างมองหาพันธมิตรร่วมลงทุนผลิตน้ำ-ทำเครื่องกรองน้ำ พร้อมพัฒนาช่องทางการขายผ่าน MLM ลุยขยายตลาด Smart Home ร่วมกับกลุ่ม SABUY และขยายฐานลูกค้าโดยการสร้างโอกาสการเช้าถึงโปรดักส์ผ่อนสินค้ากลุ่ม Consumer Electronics

Back to top button