รู้จัก! PROLAB เบอร์หนึ่ง “ห้องแลป” เมืองไทย

รู้จัก! PROLAB เบอร์หนึ่ง “ห้องแลป” เมืองไทย ได้รับรองมาตรฐาน ISO 15189 และมาตรฐาน ISO 15190 ตอกย้ำถึงคุณภาพและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสากล


ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เกิดการระบาดตลอด 3 ปีที่ผ่านมาคงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของ PROLAB หรือ บริษัท โปรเฟสชนแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นศูนย์บริการตรวจ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่มีส่วนสำคัญในการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อตั้งแต่ที่เริ่มมีการระบาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เรื่อยมาจนถึงช่วงที่รัฐบาลประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นเพียงโรคติดต่อเฝ้าระวังเท่านั้น PROLAB ยังให้บริการในการตรวจคัดกรองทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปที่ต้องใช้ใบรับรองไปทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศ จนสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับ PROLAB ในราคาที่ยังเป็นมิตรกับประชาชน

เหตุผลที่ทำให้ PROLAB ยังสามารถยืนหยัดด้วยรายได้ที่โตแบบก้าวกระโดดในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ นั้นเป็นเพราะ PROLAB ทำธุรกิจห้องปฏิบัติการมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทั้งด้านให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แก่โรงพยาบาล คลินิก สำนักงาน บริษัทประกันชีวิต โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรมโครงการวิจัย และบุคคลทั่วไป

โดยปัจจุบัน PROLAB มีการให้บริการอยู่ 4 ประเภท คือ บริการรับส่งตรวจจากโรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศ ประมาณ 50%, บริการตรวจสุขภาพและรถเอ็กซเรย์เคลือนที่ 30% สามารถให้บริการตรวจสุขภาพได้ถึง 5,000 คนต่อวัน, บริการด้านการบริหารห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล 15% และบริการลูกค้าบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อด้วยตนเอง ผู้ป่วยที่พักฟื้นอยู่ในที่พักอาศัย หรือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจขอรับบริการ 5%

สำหรับกิจการของบริษัทฯ ถือว่าได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเรื่อยมา เพราะมีบริการตรวจมากกว่า 1,000 รายการ ด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย ทำให้รายงานการตรวจวิเคราะห์ให้ผลถูกต้องรวดเร็ว และแม่นยํา ผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน และมีความยืดหยุ่นในด้านการบริการ เช่น สามารถตรวจวิเคราะห์และรายงานผลเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง จน PROLAB ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 แห่งแรกในประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 15190 บ่งบอกถึงคุณภาพและขีดความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสากล

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสุดให้กับลูกค้า โดยเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่เพียบพร้อมด้วยการบริการหลังการขาย จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าที่มีชื่อเสียง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชนทั้งใน และ ต่างประเทศอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมี ตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ

สำหรับอนาคตอันใกล้นี้ PROLAB มีแผนที่จะขยาย ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ด้วยการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เพื่อนํามาให้บริการตรวจวิเคราะห์  เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น พร้อมพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผลการตรวจให้ลูกค้าสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์ ด้วยการจับมือกับพันธมิตรที่มีพื้นที่ที่สามารถให้คนในชุมชนมาใช้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โรคเบื้องต้น ลดความแออัดในสถานพยาบาลของภาครัฐ และเอกชน พร้อมๆกับการใช้สิทธิด้านพยาบาลตามรัฐสวัสดิการที่แต่ละคนพึ่งมี

นอกจากนี้ PROLAB ยังจะขยายการทำธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาวางแผนการใช้ชีวิตของประชาชน ให้สามารถมีอายุที่ยาวนานเพิ่มมากขึ้น ผ่านการตรวจ “จีโนม” ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุ์กรรม ความเป็นไปได้ของการเกิดโรค อาหารที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิต ตลอดจนการใช้ยาที่ตรงกับร่างกายของแต่ละคน ซึ่งถือเป็นเทรนด์ด้านสุขภาพที่ทั่วโลกกำลังให้ความนิยม

อย่างไรก็ตาม PROLAB ยังมีแผนจะนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอภายในต้นปี 2566 เพื่อผลักดันให้ธุรกิจก้าวเติบโตต่อไป

Back to top button