KWM คว้ารางวัล “ดาวรุ่ง CEO รุ่นใหม่” งาน SET Awards 2022

“ติยาภรณ์ วนโกสุม” กรรมการผู้จัดการ KWM รับรางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Award ประจำปี 2565 ในงาน SET Awards 2022 


นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล รับรางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Award ประจำปี 2565 ในงาน SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

โดย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัล เพื่อมอบให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์โดดเด่น และมีบทบาทสำคัญต่อการนำองค์กรสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและเป็นส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจเกษตรของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Back to top button