BCPG มอบระบบผลิตไฟฟ้า “โซลาร์ฟาร์ม” “รพ.บำเหน็จณรงค์” จ.ชัยภูมิ

BCPG ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 360,000 บาทต่อปี


นางปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่ม บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า บริษัทส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึง ทำให้โรงพยาบาลฯ ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 360,000 บาทต่อปี และสามารถนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมี นายแพทย์ เชิดศักดิ์ เพิ่มปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ บีซีพีจีได้จัดทำโครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึง (Energy for Everyone) โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับสถานที่สาธารณประโยชน์ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ รวมถึงชุมชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อมอบพลังงานและแสงสว่างที่ผลิตจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ทุกคน

Back to top button