สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) RAM มูลค่าสูงสุด 70.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) RAM มูลค่าสูงสุด 70.50 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
RAM 1 500,000 70,500 141
BDMS 2 1,000,000 23,100 23.1
TIDLOR 1 410,800 14,840 36.12
ADVANC-F 2 55,800 10,490 188
SKR 1 375,000 4,500 12

Back to top button