ผลิตแผ่นฟิล์ม

  • สารพันชาวหุ้น

    AJ แนวโน้มโตเด่น

    มีการวิเคราะห์กันว่า AJ มีตำแหน่งในตลาดแผ่นฟิล์มที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในโลกที่ผลิตแผ่นฟิล์ม BO ครอบคลุมทุกชนิด

Back to top button