เครื่องอัดประจุไฟฟ้า

  • ข่าว

    ALLA คว้างาน กฟน. ขยายเครื่องชาร์จอีวี

    ALLA ส่งบ.ย่อย “ออนวัลล่า” คว้างาน กฟน. ขยายเครื่องชาร์จอีวี พร้อมเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

Back to top button