ข่าวดี! “สุพัฒนพงษ์” แย้ม FT งวดใหม่เหลือ 4.72 บาท/หน่วย

“สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ออกมาเผยข่าวดี ว่าค่าไฟฟ้างวดใหม่ (พ.ค.-ส.ค. 66) มีแนวโน้มปรับตัวลดลง พร้อมส่งสัญญาณให้ "กกพ." เก็บค่าไฟประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 4.72 บาทต่อหน่วย


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า แนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) งวด พ.ค.-ส.ค. 66 มีสัญญาณที่ดีที่จะมีการปรับตัวลดลง โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้พิจารณาที่จะไม่ให้กระทบต่อต้นทุนภาพรวม โดยดูแลทุกภาคส่วน คืออยากให้ราคาไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนลดลงเท่ากันในรอบหน้า  4.72 บาทต่อหน่วย

อย่างไรก็ดี ค่าไฟฟ้าในงวดนี้จะเป็นอัตราเดียวเนื่องจากในงวด ม.ค.-เม.ย. 66 ที่ต้องแยกเป็น 2 อัตราคือ ประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่อัตรา 4.72 บาทต่อหน่วย ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น เช่น ธุรกิจ อุตสาหกรรม บริการ  ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.33 บาทต่อหน่วย เป็นกรณีพิเศษที่เกิดจากการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบให้แก่บ้านที่อยู่อาศัย

สำหรับราคาดีเซลขายปลีกที่ขณะนี้อยู่ระดับประมาณ 34 บาทต่อลิตรได้มีการติดตามราคาตลาดโลกใกล้ชิดซึ่งยอมรับว่าขณะนี้ราคามีความผันผวนมากจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาสูงแต่ขณะนี้เริ่มอ่อนตัวลง ดังนั้นหากแนวโน้มการปรับตัวลดลงต่อเนื่องทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมที่จะพิจารณาในการปรับลดราคาขายปลีกทันทีเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน

ส่วนเรื่องการแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนใหม่แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าฯ กฟผ.ปัจจุบันที่จะครบวาระในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ซึ่งล่าสุดบอร์ด กฟผ.ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้ประชุมเมื่อ 8 มี.ค.และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ว่าฯ คนต่อไปนั้น นายสุพัฒนพงษ์ เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีรายงานมาถึงตน ดังนั้นหากจะถามว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เมื่อใดจึงยังตอบไม่ได้ และจะทันการยุบสภาหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจเช่นกัน

Back to top button