รอลุ้น “คลัง” เสนอรายชื่อคกก.เงินดิจิทัลวอลเล็ตส่ง ครม.เคาะวันนี้

จับตาวาระน่าสนใจครม.วันนี้ คลังเตรียมเสนอรายชื่อ คกก.โครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต ให้พิจารณา ขณะเดียวกันคมนาคมเสนอวาระปรับลดค่ารถไฟฟ้า เหลือ 20 บาท


วันที่ 3 ต.ค. 66  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง จะทำหน้ที่เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ โดยต้องจับตาเรื่องการหารือและข้อสั่งการต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตอนนี้  เบื้องต้นในหลายกระทรวงได้มีการสั่งการให้เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ประสบความเดือดร้อน

สำหรับวาระการประชุม ครม.ที่น่าสนใจได้แก่ วาระเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังเสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต  โดยก่อนหน้านี้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอรายชื่อและองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.เพื่อเริ่มขับเคลื่อนโครงการ เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยมั่นใจว่าประชาชนจะใช้ได้ทันในเดือน ก.พ.ปีหน้าตามนโยบายรัฐบาล

กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.(การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปเป็นของมูลนิธิจุฬาภรณ์)

กระทรวงคมนาคมจะเสนอวาระปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเหลือสูงสุด 20 บาท ซึ่งมีผลใช้ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงเตาปูน – คลองบางไผ่ และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน – บางซื่อ – รังสิต โดยหาก ครม.มีมติอนุมัติจะส่งผลให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางข้ามระบบ โดยชำระค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 20 บาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน และสนับสนุนให้เกิดการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า แก้ปัญหาการจราจรติดขัด

กระทรวงคมนาคมขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน (กรณีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่าย)

วงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท ของการรถฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กระทรวงคมนาคมขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับ รายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมท่าอากาศยาน และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอขออนุมัติรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

กระทรวงเกษตรฯเสนอขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป กระทรวงสาธารณสุข (โครงการศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติ บำราศนราดูร)

Back to top button