“กลุ่มแบงก์”โบรกฯชี้พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงินไม่กระทบชู BBL-KBANK น่าเก็บ!

“กลุ่มแบงก์”โบรกฯชี้พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงินไม่กระทบชู BBL-KBANK น่าเก็บ!

“กลุ่มแบงก์”โบรกฯชี้พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงินไม่กระทบชู BBL-KBANK น่าเก็บ!

บล.เคทีบี ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(23พ.ย.) ว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมาได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆของสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งจะมีผลบังคบใช้ใน 90 วัน (ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา)

KTBST: มีมุมมองเป็นกลางต่อข่าวข้างต้น เนื่องจากข้อบังคับข้างต้นนี้จะเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินงานของธนาคารการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) อย่าง ธอส., ธกส., iBank, EXIM Bank, SME เป็นต้น ซึ่งข้อบังคับเหล่านี้กำหนดให้ SFIs จะอยู่ภายใต้การควบคุมของ ธปท. และก่อให้เกิดแรงกดดันในการดำรงเงินกองทุน, การให้สินเชื่อ และการตั้งสำรอง

โดยเฉพาะการบังคับใช้ IFRS9 ใน 2 ปีข้างหน้าจะก่อให้เกิดภาระในการดำเนินงานที่สูงแก่กลุ่ม SFIs เหล่านี้ อย่างไรก็ตามเรามองว่าจะไม่ได้รับผลกระทบในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ ธปท. มานาน และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับ IFRS9 แล้ว

 ทั้งนี้เยังคงให้คำแนะนำในกลุ่มธนาคารเป็น Overweight และชอบ BBL (Buy/240.00 บาท) และ KBANK (Buy/250.00 บาท)