TU บวก 3% รับกำไรปี 63 โตเด่น ดัน “ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์” เข้าตลาด

TU บวก 3% รับกำไรปี 63 โตเด่น ดัน “ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์” เข้าตลาด ล่าสุดอยู่ที่ 13.90 บาท บวก 0.40 บาท หรือ 2.96% มูลค่าซื้อขาย 250.37 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ล่าสุด  ณ เวลา 14.39 น. อยู่ที่ 13.90 บาท บวก 0.40 บาท หรือ 2.96% สูงสุดที่ 14.10 บาท ต่ำสุดที่ 13.60 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 250.37 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาหุ้น TU ปรับตัวขึ้น หลังรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เติบโตขึ้นอย่างโดดเด่น โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 6.23 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.69% จากปี 2562 มีกำไรสุทธิ 3.82 พันล้านบาท

ขณะที่บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 มิ.ย.2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด) 0.40 บาทต่อหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 9 มี.ค. 2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 8 มี.ค. 2564 วันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย. 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งหุ้นสามัญใน TFM ที่เสนอขายโดยบริษัท ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ อนุมัติแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM โดย TFM จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของทุนชำระแล้วของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM

รวมทั้งอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน TFM ที่บริษัทถืออยู่ต่อประชาชน จำนวนไม่เกิน 19.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.9 ของทุนชำระแล้วของ TFM  ในราคาเสนอขายและในครั้งเดียวกันกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน TFM ให้แก่ประชาชนครั้งแรก

แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใน TFM ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

คำค้น