บอร์ด กทพ. เคาะแนวทางยุติข้อพิพาททางด่วน “BEM” นัดเจรจาต้นม.ค.นี้!

บอร์ด กทพ. เคาะแนวทางยุติข้อพิพาททางด่วน “BEM” นัดเจรจาต้น ม.ค.นี้ ก่อนเสนอ ครม.เพื่อพิจารณา พร้อมระบุเงื่อนไขยกเว้นเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดนักขัตฤกษ์

1 2 3 24