KSL รับส่วนแบ่งเงินลงทุน “บีบีจีไอ” หนุนงบปี 64 พลิกกำไร 616 ลบ.

KSL รายงานผลประกอบการงวดปี 64 พลิกมีกำไร 616 ลบ. จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุน 83 ลบ. รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน "บีบีจีไอ" - ต้นทุนค่าใช้จ่ายลด


บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL รายงานผลประกอบการงวดปี 2564 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทพลิกมีกำไรในงวดปี 64 นี้ มาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 323 ล้านบาท เป็น 511 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นมา 58% โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรในธุรกิจเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากการดำเนินงานของ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

ขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายปรับตัวลดลง 157 ล้านบาท หรือ 35% สอดคล้องกับปริมาณการขายที่ลดลง โดยเฉพาะปริมาณการส่งออก ทำให้ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บน้ำตาลและค่าใช้จ่ายในการส่งออกอื่นลดลง

Back to top button