เปิด 4 ตัวเต็ง! ชิงเก้าอี้ “เอ็มดี” AOT ดีเบต 16 ม.ค.นี้

AOT เตรียมเปิดสัมภาษณ์ 4 ผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าชิงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการใหญ่” วันที่ 16 ม.ค.66 จับตา 2 ลูกหม้อ “ฉฎาณิศา-กีรติ” นำเสนอวิสัยทัศน์แนวคิดบริหารจัดการและพัฒนา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ นายกีรติ กิจมานะวัฒน์, นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช, นายพรประสิทธิ์ เด่นโมฬี และ นายวิทยา พันธุ์มงคล

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์แนวคิดในการบริหารจัดการและพัฒนา ทอท. ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ กำหนดเวลาในการสัมภาษณ์คนละไม่เกิน 45 นาที โดยแบ่งเป็นเวลาการนำเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิดในการบริหารจัดการ และพัฒนา ทอท. เป็นเวลาไม่เกิน 15 นาที และเวลาในการสัมภาษณ์ผู้สมัครในเรื่องอื่นๆ ไม่เกิน 30 นาที

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามกำหนดวันและเวลาที่แจ้งไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

อนึ่ง หาก ทอท. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรายใดเพิ่มเติมแล้ว ปรากฎว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริงตามที่ได้รับรองไว้ ทอท.จะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้สมัคร หรือถือเป็นเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องคำเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และจะถือว่าแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องถูกพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Back to top button