MTW โชว์งบ Q1 ยอดขายโตทะลักกว่า 3 เท่าตัว รับดีมานด์ “มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” พุ่ง!

MTW โชว์งบ Q1/66 ยอดขายโตทะลักกว่า 3 เท่าตัว รับดีมานด์ “มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” พุ่ง! เร่งขยายโรงงานใหม่คาดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและตอบรับกระแสรักษ์โลกแห่งอนาคตมุ่งสู่ความยั่งยืน


นายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ MTW กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2566 ของ MTW และบริษัทในเครือมีรายได้จากการขายและบริการรวมถึงตลาดรถมอไชค์ไฟฟ้า เดโก้ (DECO) เพิ่มขึ้นกว่า 300% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2565

โดยมีปัจจัยบวกมาจากอุปสงค์ความต้องการของผู้บริโภคในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูลจากกรมขนส่งทางบกระบุไว้ว่าในปี 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ตัวเลขการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เติบโตเพิ่มขึ้นเกือบๆ 400% พร้อมกันนี้เรื่องของน้ำมันที่ยังมีราคาผันผวนปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น และอีกปัจจัยที่สำคัญ คือ มาตรการที่ทาง DECOเข้าร่วมกับภาครัฐเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับส่วนลดทันที ที่สนใจซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเดโก้ 18,000 บาท/คัน

ทั้งนี้ MTW ได้สร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิตให้มากขึ้น และรองรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยขณะนี้โรงงานแห่งใหม่มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มเดินเครื่องจักรผลิตได้ในเดือน กรกฎาคม 2566 นี้ และเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า 4 เท่าหรือกว่า 4000 คัน/เดือน โดยโรงงานผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้า เดโก้ นี้เป็นโรงงานที่ทันสมัยและออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อสะท้อนการดำเนินงานและการกำกับกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

นายกฤตเมธ กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาความต้องการของผู้บริโภคมีจำนวนมากจนทำให้ไม่สามารถผลิตได้ตามจำนวนที่ผู้บริโภคต้องการ และหลังจากโรงงานแห่งใหม่เริ่มการผลิตในเดือนกรกฎาคม นี้ เราจะสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่ และในด้านทิศทางต่อจากนี้ จักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ในการสัญจรทั่วไปสำหรับบุคคลหรือในครอบครัว แต่ในอนาคตคาดว่าจะขยายไปยังกลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ จักรยานยนต์รับจ้าง การขนส่งอาหาร ซึ่งการใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี และด้วยศักยภาพผนวกกับกำลังผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

เรามั่นใจว่า มอเตอร์ไซค์ เดโก้ จะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยการดำเนินการที่ผ่านมา MTW ยังคงเดินหน้าสานต่อพันธกิจที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งในแง่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าผ่านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีส่วนช่วยสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การใช้รถ EV ให้ได้ 1.2 ล้านคัน ภายในปี 2579

สำหรับยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า DECO ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันกว่า 9 พันคัน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินธุรกิจนั้น ที่ผ่านมากับยอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เดโก้ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 11,578 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) หรือ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่จำนวน 1,253,135 ต้น พร้อมกันนี้ในไตรมาสที่ 2 ของปี เตรียมเดินหน้าเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ อาทิ กิจกรรมปลูกป่า 5 มิถุนายนซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นป่าโดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าและพันธ์พืชห้วยทับเสลา( เขตพื้นที่ติดต่อห้วยขาแข้ง) อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง MTW พร้อมเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและการดูแลสังคมสู่ความยั่งยืน ต่อไป

Back to top button