TU เตรียมเข้าซื้อธุรกิจแปรรูปล็อบสเตอร์ในแคนาดา คาดแล้วเสร็จ ส.ค.59

TU เตรียมเข้าซื้อธุรกิจแปรรูปล็อบสเตอร์ในแคนาดา คาดแล้วเสร็จ ส.ค.59


บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU แจ้งการเข้าซื้อสินทรัพย์ของธุรกิจแปรรูปล็อบสเตอร์ เล เพ็ช เชอะรี เดอ เซซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez Nous) ในรัฐนิวบรันสวิก ประเทศแคนาดาจาก นายฟรังซัวร์ แฟรงกี้ เบอนัวต์ คาดจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค.59 ดำเนินการเข้าซื้อโดยบริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

โดยบริษัทกำหนดมูลค่าซื้อสินทรัพย์ของ เล เพ็ช เชอะรี เดอ เซซ์นูส์ ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมาจากการรวมวิธี Discount cash flow และ EBITDA รวมถึงต้นทุนที่แท้จริงของการซื้อสินทรัพย์ สำหรับมูลค่าที่จ่ายซื้อจะแจ้งอีกครั้งในเดือนส.ค.หลังจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้สินทรัพย์ที่ได้มา ได้แก่ สินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกระบวนการจับ การจัดเก็บแบบมีชีวิต และการแปรรูปล็อบสเตอร์ โดยในปี 58 บริษัทดังกล่าวมีรายได้รวม 50 ล้านเหรียญแคนาดา (ประมาณ 1,369 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนครั้งนี้ ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างกลุ่มไทยยูเนี่ย ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ และเซซ์นูส์ จะช่วยส่งเสริมความเชี่ยวชาญและสร้างความโปร่งใสให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในอุตสาหกรรมล็อบสเตอร์แอตแลนติกเหนือ และการรวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันช่วยให้กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนพัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับ การควบคุมคุณภาพ และขยายผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษทั้งคุณภาพและบรรจุภัณฑ์

Back to top button