สคฝ. ยัน “สถาบันการเงินไทย” ไม่มีธุรกรรมเชื่อมโยง SVB การันตีเงินฝากอยู่ครบ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ยัน “สถาบันการเงินไทย” แข็งแกร่ง ไม่มีธุรกรรมเชื่อมโยง SVB การรันตีผู้ฝากเงินอยู่ภายใต้วงเงินคุ้มครองผู้ฝากเต็มจำนวน พร้อมเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง


วันนี้(15 มี.ค.66) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เปิดเผยว่า จากกรณีธนาคาร Silicon Valley Bank (SVB) และธนาคาร Signature Bank ในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกปิดกิจการ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มี.ค.66 โดย “สคฝ.” ได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพบว่า ปัญหาของธนาคารดังกล่าวมีที่มาจากหลายสาเหตุ ทั้งนี้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) และ Federal Reserve (Fed) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับธนาคารดังกล่าวนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ สถาบันการเงินของไทยไม่มีธุรกรรมโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับธนาคารดังกล่าวธนาคาร Signature Bankรดังกล่าว

สำหรับประเทศไทย การดูแลเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินนั้นมีหลายหน่วยงานที่กำกับดูแล ทั้งนี้การแก้ไขปัญหามีเครื่องมือและวิธีการหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะและเหตุการณ์ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นหนึ่งในหน่วยงาน และหนึ่งในเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หากมีปัญหาเกิดขึ้น

ในปัจจุบันสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุ้มครองผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ในแต่ละสถาบันการเงิน หรือมากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ฝากเป็นผู้ฝากเงินที่อยู่ภายใต้วงเงินคุ้มครองผู้ฝากเต็มจำนวน

สถาบันคุ้มครองเงินฝากติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป  

Back to top button